Chi tiết sản phẩm

Essilor Crizal Alize UV Airmark

Mã sản phẩm : Essilor Crizal Alize UV Airmark
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Thương hiệu: Essilor Xuất xứ: Pháp Bảo hành 6 tháng lớp phủ Thời gian làm tròng 1 ngày đối với tròng sẵn, (*) 1 tuần đối với tròng đặt đánh. BẢNG GIÁ TRÒNG KÍNH CRIZAL ALIDE UV CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN
Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng

Thương hiệu: Essilor

Xuất xứ: Pháp

 

 

Kết quả hình ảnh cho tròng kính chemilens

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho tròng kính chemilens

Thương hiệu
Hình ảnh q
Hình ảnh 2
HÌnh ảnh 4
Hình ảnh 5
Hình ảnh 7
Hinhf ảnh 8
Hình ảnh 9
HÌnh ảnh 10
Zalo
Zalo
favebook