Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mắt Cận Màu

Mã sản phẩm : 1.60 SP U1, 1.60 SP U2, 1.67 ASP U1, 1.67 ASP U2
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : + Màu toàn phần (Tinting Full) + Màu bán phần (Tinting Gradient)
Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng

Sản phẩm cận màu: 1.60 SP U1, 1.60 SP U2, 1.67 ASP U1, 1.67 ASP U2

 

1.60 SP U1

1.60 SP U2

1.67 ASP U1

1.67 ASP U2

Phạm vi độ tròng có sẵn

Có 2 hình thức nhuộm màu:

+ Màu toàn phần (Tinting Full)
+ Màu bán phần (Tinting Gradient)

Lưu ý:

    • Thời gian giao hàng: Từ 5 – 7 ngày làm việc.
    • Khi đặt hàng bắt buộc phải là 1 cặp mắt (mắt trái và mắt phải). Không nhận đơn hàng 1 miếng.
    • Độ đậm nhạt của tròng kính thực tế sẽ khác biệt so tròng mẫu, vì phụ thuộc các yếu tố: chiết suất, đường kính, độ dày…của tròng kính.
Thương hiệu
Hình ảnh q
Hình ảnh 2
HÌnh ảnh 4
Hình ảnh 5
Hình ảnh 7
Hinhf ảnh 8
Hình ảnh 9
HÌnh ảnh 10
Zalo
Zalo
favebook